About

  • Category: All
  • Published: Wednesday, 23 September 2015 12:50
  • Written by Super User
  • Hits: 8955

โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส ฯ ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยม กลางใจเมือง อยู่ภายในซอย ไม่ไกลถนนใหญ่ เดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทาง

บริเวณโดยรอบจึงเงียบสงบ สามารถเดินชมบรรยากาศ และวิถีชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่ ห่าง 7-11 เพียง 100 เมตร และเพลิดเพลินกับการจับจ่ายใช้สอย  เลือกซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าที่อยู่ห่างเพียง 300 เมตร

Sita Princess Map