ห้อง Princess

รองรับได้สูงสุดถึง 400 ท่านสำหรับการจัดงานประชุมและสัมมนาแบบคลาสรูม 

 

 

 รองรับแขกได้สูงสุด 600 ท่านในรูปแบบการจัดแบบเธียเตอร์ 

 

 

 สามารถแบ่งออกเป็นสองห้องขนาดเล็กซึ่งเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดงานแต่งงานและการประชุม

 

 

ขนาดห้อง: 560 ตร.ม